Privacy Policy

Политика за поверителност на личните данни съгласно Европейски регламент за защита на личните данни (GDPR)
 

I. Задължителна информация за правата на лицата, съгласно европейския регламент за защита на личните данни ( GDPR )

Обща информация за регламента

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation - (EU) 2016/679), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да установи единна рамка за регулиране на събирането, обработката и администрирането на данни за физически лица от Европейския Съюз.

РСД ЕООД, като администратор на лични данни, отговаря на всички изисквания на регламента, като събира минимално необходимите данни за физически лица, които са нужни за предоставяне на услугата. Тези данни се обработват и съхраняват съгласно установените от Регламента ръководни принципи – отговорно, технически и процедурно обезпечено и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: РСД ЕООД

ЕИК: BG204711728
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000,
ул. Димитър Талев 80
Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, 4000,
ул. Димитър Талев 80
Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, 4000,
ул. Димитър Талев 80

E-mail: rsd.eood@gmail.com
Телефон.: 0898321001

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Наименование: Станисалв Ангелов Дундеков - Управител
ЕИК:
BG204711728
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000,
ул. Димитър Талев 80
Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, 4000,
ул. Димитър Талев 80
Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, 4000,
ул. Димитър Талев 80

E-mail: rsd.eood@gmail.com

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

РСД ЕООД  осъществява дейността си в съответствие със Закона на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, относно защитата на лични данни, които персонализират и / или идентифицират граждани на европейския съюз.

Основания за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни съглсно GDPR

РСД ЕООД  събира и обработва лични данни във връзка с предоставянето на следните свои основни услуги: сключване на договори за продажба на основание Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

1. Изрично получено съгласие от Вас като клиент.

2. Изпълнение на задълженията на РСД ЕООД по договор.

3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо РСД ЕООД .

4. За целите на легитимния интерес на РСД ЕООД .

РСД ЕООД  е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, РСД ЕООД  действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

РСД ЕООД  събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите  услуги, за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

1. За създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни.

3. За покана за регистрация на участник в събитие, организирано от РСД ЕООД .

4. За целите на счетоводството на РСД ЕООД .

5. За вътрешни статистически цели.

6. За поддържане и обезпечаване на високо ниво на информационна сигурност.

7. За изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на обслужването и др.

 РСД ЕООД  спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

1. Прозрачност, добросъвестност и законосъобразност.

2. Съотносителност с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни.

3. Точност и актуалност на данните;

3. Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.

4. Цялостност и поверителност на обработването.

5. Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, РСД ЕООД  може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове операции с лични данни:

1. Регистрация на потребител в уебсайта  целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната / избраната услуга (Профил). Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Създаване на профил“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

2. Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите,

3. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

РСД ЕООД  обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

1. Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

2. Цел, за която се събират данните:

- Регистрация на потребител;
- Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;


Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта, между
РСД ЕООД  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.

Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта, между РСД ЕООД  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между РСД ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

РСД ЕООД  НЕ събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

- разкриват расов или етнически произход;

- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от РСД ЕООД  от лицата, за които се отнасят.

 РСД ЕООД  не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 РСД ЕООД  не предоставя вашите данни на трети лица без изрично Ваше съгласие.

Срок на съхранение на личните Ви данни

РСД ЕООД  съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, ние полагаме необходимите грижи да се изтрие и унищожи информацията, без ненужно забавяне.

РСД ЕООД  съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

РСД ЕООД  не предава вашите данни и ще Ви предупреди и събере нужното съгласие (ако такова не е надлежно събрано), ако има намерение да предаде ваши данни при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от РСД ЕООД  за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Вие имате право по всяко време да изискате и получите от РСД ЕООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

РСД ЕООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, РСД ЕООД  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до РСД ЕООД

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от РСД ЕООД  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а РСД ЕООД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

- Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

- Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо РСД ЕООД

- Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

РСД ЕООД  не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до РСД ЕООД , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

РСД ЕООД  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от РСД ЕООД  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

- Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на РСД ЕООД  да провери точността на личните данни;

- Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.

РСД ЕООД  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на РСД ЕООД с искане по имейл.

Вие можете да поискате от РСД ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от РСД ЕООД  да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. РСД ЕООД  може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от РСД ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако РСД ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

РСД ЕООД  не е длъжен да Ви уведомява, ако:

Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

Е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Когато възлагате на РСД ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, РСД ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

В тези случаи РСД ЕООД действа единствено по Ваша инструкция (Вие се явявате ползвател на услугата) и възможността на РСД ЕООД   да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате (съхранявате в хостинг услугата предоставена от РСД ЕООД ) е ограничена.

РСД ЕООД  няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да заредите (качите, up-load-нете) в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай РСД ЕООД  няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на РСД ЕООД  в този случай се ограничава до:

1) Съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия

и

2) Предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Надзорни органи

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков″ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22,
Интернет страница: www.kzp.bg